הפוך לדף הבית
שאלות נפוצות
מי אנחנו?
אתר האינטרנט "זזים" (www.zazim.co.il) (להלן: "האתר" או "אתר זזים"), הנו לוח נדל"ן אינטרנטי אשר שם לו למטרה לאסוף ולרכז במקום אחד את כל מודעות הנדל"ן המתפרסמות ברשת האינטרנט במדינת ישראל, בכפוף למגבלות טכניות ואחרות, ככל שתהיינה כאלה, ולספק מידע משלים נוסף, אשר יוצג באופן גרפי על גבי מפות, בכלל זה, לדוגמא, מרחק הנכס ממוסדות חינוכיים, מיקום אנטנות סלולאריות בקרבת מקום ועוד במונח "מודעות נדל"ן" אנו מתכוונים למודעות המתפרסמות באתרי אינטרנט ישראליים שונים שעניינן מכירה או השכרה של נכסי נדל"ן.
מהיכן נאספות המודעות ?
המודעות נאספות מהמקורות האינטרנטיים (לא כולל אתרים למנויים ואתרים בתשלום) בהם מתפרסמות מודעות נדל"ן, בכפוף למגבלות שונות אשר תפורטנה להלן.
האם יש קשר כלשהו בין אתר זזים לאתרים אחרים באינטרנט בהם מתפרסמות מודעות נדל"ן, לרבות לוחות נדל"ן מקוונים?
לאתר זזים אין כל קשר לאתרים אחרים באינטרנט בהם מתפרסמות מודעות נדל"ן, לרבות לוחות נדל"ן מקוונים אחרים.
האם כל מודעות הנדל"ן המתפרסמות באתרי אינטרנט בישראל מופיעות גם באתר זזים ?
אנו מתחייבים לעשות את מרב המאמצים על מנת לאסוף את כל מודעות הנדל"ן המתפרסמות באתרים הרלבנטיים באינטרנט (לא כולל אתרים למנויים ואתרים בתשלום), לרבות לוחות נדל"ן מקוונים בכלל זה, אנו משקיעים מאמצים רבים על מנת לאתר מקורות חדשים בהם מתפרסמות מודעות נדל"ן. יחד עם זאת, יתכן כי אחוז מצומצם של מודעות לא יופיע גם באתר זזים מאחר שאלה מפורסמות במקורות זניחים ו/או במקורות שלא אותרו על-ידינו ו/או שהעתקתן התעכבה עקב מגבלות טכנולוגיות זמניות או אחרות אשר אינן בשליטת החברה ו/או שלא כללו פרטים מספקים.
האם מודעות הנדל"ן המופיעות בזזים מעודכנות?
מערכות האיסוף של אתר זזים מבצעות סריקה של רשת האינטרנט מעת לעת ובתדירות משתנה לצורך עדכון והוספה של מודעות. מודעות אשר לא עודכנו זמן רב (כ-30 יום) תוסרנה ממאגר המודעות.
האם אני יכול לשנות את תוכן המודעה שלי, אשר פורסמה גם באתר זזים?
באפשרותך להירשם לאתר , לבצע הליך אימות קצר ללא תשלום. כל המודעות שפרסמת , ואשר מופיעות באתר זזים, תוספנה לרשימת ה"נכסים שפרסמתי" תחת חשבונך האישי, שם תוכל לערוך את פרטי המודעה או לתקנם, להוסיף תמונה, ואף להסיר את המודעה ממאגר המודעות. .
האם יש צורך ברישום מוקדם לאתר או בתשלום דמי מנוי כלשהם על מנת לצפות במודעות?
לא! האתר פתוח לכל הגולשים ללא צורך ברישום או בתשלום דמי מנוי כלשהם בשלב זה.
כיצד מתבצע הסיווג של המודעה לקטגוריות המופיעות באתר – דירה, וילה, פנטהאוז וכו'?
אתר זזים עושה את המרב בכדי שהמודעות תסווגנה תחת הקטגוריה המתאימה בהתאם לנוסחן. מבלי לגרוע מכך, וכפי שפירטנו לעיל, באפשרות מפרסם המודעה לערוך בכל עת את פרטיה ולסווגה באופן שונה, הכל כפי בחירתו.
פרסמתי מודעה בלוח נדל"ן באינטרנט, והיא לא מופיעה באתר זזים , מדוע?
כפי שציינו לעיל, אנו עושים את מרב המאמצים לאסוף את כל המודעות המופיעות במקורות האינטרנטיים השונים, בכפוף למגבלות טכניות ואחרות אותן פירטנו. תתכן כאמור סיטואציה בה המידע שפורסם במודעה אינו מספיק על מנת שניתן יהיה לפרסמה באתר זזים, לדוגמא אם אין למערכת נתונים אשר יאפשרו לה לסווג ולאתר את מיקום הנכס הספציפי.על מנת למנוע מצבים כגון אלה, אנו ממליצים כי כל מודעה שהנך מפרסם תכלול כתובת מלאה וברורה (עיר ורחוב/שכונה לפחות), ללא טעויות כתיב, וכן טלפון ליצירת קשר. ככל שהמודעה עדיין לא מופיעה באתר זזים, נסה לעדכנה במקור בו פורסמה תחילה או לשלוח לנו את פרטיה בטופס "צור קשר" המצוי באתר, ואנו נעשה את מרב המאמצים על מנת לפרסמה בהקדם האפשרי. באתר זזים.
האם ניתן לפרסם מודעה ישירות באתר זזים ?
מטרתו של אתר זזים הנה להציג באופן אפקטיבי ומרוכז, לטובת ציבור בעלי הנכסים ורוכשיהם/משכיריהם, את המידע המפוזר הקיים כבר במקומות שונים בשוק בנוגע לנכסי נדל"ן המועמדים למכירה או להשכרה, ולכן אין בשלב זה אפשרות לפרסם מודעה ישירות באתר. אנו נשמח אם תפרסם את מודעתך באחד מלוחות הנדל"ן ברשת האינטרנט, כפי בחירתך, ואנו נעשה את המרב על מנת לאתרה ולפרסמה גם באתר זזים.
איך אני יכול להסיר מודעה מאתר זזים ?
באפשרותך להסיר את המודעות שלך (חלקן או כולן) מאתר זזים וזאת באמצעות לחיצה על לחיץ "הסרת פרסום" בצידו השמאלי העליון של האתר. כמו-כן, באפשרות כל מפרסם לגרום לכך שמודעותיו, בין אם הקיימות ובין אם העתידיות, לא תתפרסמנה באתר זזים, על-פי פרוצדורה פשוטה המוצגת באתר. חשוב לציין כי אנו עושים את מרב המאמצים על מנת ליצור קשר עם מפרסמי המודעות, להודיע להם על פרסום מודעתם גם באתר זזים וליידע בדבר האפשרות להסירה.
על-פי אלו נתונים נקבע מחירון זזים ?
מחירון זזים מבוסס על מחירי הנכסים כפי שפורסמו על ידי מפרסמי המודעות עצמם; כלומר, אנו איננו מתיימרים ליתן הערכה שמאית של הנכס, כי אם, ולהבדיל, להציג את מחיר השוק שנדרש עבורו. מומלץ אפוא לפנות לשמאי מקרקעין לקבלת הערכה מדויקת של שווי הנכס.. מחיר כל נכס נקבע על פי העדכון האחרון של המחיר הנדרש עבורו. אם המחיר הנדרש במקור אינו שקלי, מבוצעת המרה אוטומטית לשקלים, על פי שער הדולר היציג של אותו יום עסקים.
איך נקבע מחיר ממוצע ?
המחירים הממוצעים מבוססים על מחירי הנכסים כפי שפורסמו על-ידי מפרסמי המודעות עצמם. המחירים הממוצעים מוצגים ביחס לכל נכס וכן על-פי חתכים שונים לפי אזורים גיאוגרפיים (עיר, שכונה וכיו"ב). מטבע הדברים, יש להתייחס למחירים הממוצעים המוצגים באתר בזהירות המתבקשת, וכאינדיקציה חלקית בלבד. על מנת לקבל תמונה שלמה ומדויקת באשר לשווי הנכס ו/או העסקה, יש להתייעץ עם שמאי מקרקעין.
איך נקבע מיקום הנכס על המפה ?
מיקום הנכס על המפה המופיעה באתר נקבע בהתאם למידע הכלול במודעה. אנו עושים את מרב המאמצים על מנת לספק מידע מדויק ככל שניתן, אולם ייתכנו מקרים, בין אם בשל נוסח המודעה ובין אם בשל מגבלות טכנולוגיות, בהם נכס נדל"ן מסוים ימוקם במיקום שונה מכתובתו, כפי שפורסמה. נשמח את תאירו את עינינו לגבי מודעות אלו, באמצעות לחיצה על קישור "דווח מודעה כשגויה".
כיצד נקבע המרחק בין נכס נדל"ן כלשהו לנקודת ציון מסוימת ?
במונח "נקודת ציון" אנו מתכוונים למיקומים גיאוגרפיים שונים העשויים לעניין רוכש/שוכר נכס, כגון אנטנות סלולאריות, מרכזים מסחריים, בתי ספר ועוד. נקודות הציון מוקמו על מפת האתר על בסיס מידע שנאסף מספקי מידע רלבנטיים שונים. המרחקים בינם נקודות הציון לבין כל נכס רלבנטי מוצגים בקו אווירי ומהווים אומדן בלבד. יתכנו מקרים בהם יפלו אי-דיוקים בנתונים האמורים. לפיכך, הנתונים המוצגים בנוגע לנקודות הציון השונות, ובכלל זה מרחקן מנכס מסוים אינם מהווים תחליף לבדיקה פיזית.
אלו מודעות מפורסמות תחת הסיווג – "מתווך , יזם , אחר" ?
המערכת אינה מסתמכת בהכרח על הסיווג הראשוני של המודעה, ומקטלגת בקטגוריית "מתווך, יזם, אחר", מודעות אשר פורסמו על ידי מפרסמים אשר פרסמו מספר מודעות תחת מספר טלפון זהה.
הגדרתי "סוכן חכם", אבל לא קבלתי את המודעות שהגדרתי – מה עושים ?
עליך לוודא, בשלב ראשון, כי ההגדרות אותן בחרת ומסומנות כראוי ותואמות את דרישותיך. אם הגדרת את רצונך באופן מדויק ובכל זאת אינך מקבל את המידע הדרוש לך, נא צור עמנו קשר ע"י שימוש בטופס "צור קשר", ואנו ננסה לסייע לך בהקדם האפשרי